Go to Top

Čo vidieť a zažiť

Dychová hudba Bijacovčanka

Dychová hudba Bijacovčanka vznikla ako odnož na okolí dávno známej a populárnej dychovky zo susedných Ordzovian. Postupne začali hrávať v Ordzovianke aj hudobníci z Bijacoviec, kto...

Čítaj ďalej

Dychová hudba Ordzovianka

V malebnej dedinke Ordzovany, leţiacej pod Spišským hradom, bola v roku 1929 založená dychová hudba „Ordzovenská banda“, ako ju v tom čase nazývali miestne ženy, ale i ostatní...

Čítaj ďalej

Ľudová hudba Branisko

Podnetom pre vznik ĽH Branisko sa stala myšlienka mladých pedagógov umeleckej školy v Spišskom Podhradí, podporovať u detí pozitívny vzťah k folklóru. Hlavným iniciátorom...

Čítaj ďalej

Ženská spevácka skupina Jablonečka

Dievčence a ženy z Jablonova sa dlhšiu dobu pohrávali s myšlienkou vytvoriť v obci popri mužskej a detskej folklórnej skupine aj ženskú zložku. Nakoniec v septembri 2013 vznikla ženská s...

Čítaj ďalej

Spevácka skupina Pirečko

Pirečko tvoria milovníci folklóru zo Spiša, ktorí spolu začali spievať v roku 2013. Odvtedy sa venujú najmä čepčeniu na svadbách po celom Slovensku i v zahraničí a taktie...

Čítaj ďalej